Deze website gebruikt cookies. Ik ga akkoord met de privacy policy
OK
Filter
Milieu Sociaal Gezondheid Dierenwelzijn toon alles

Hoe werkt dat, zo'n tracé?

In een tracé volg je al scrollend de weg die een product aflegt, van de teelt tot afval. In de menubalk bovenaan klik je op de verschillende stadia in het tracé om meteen te springen naar het stadium waarin je interesse hebt. 

Linksboven staan de vier categorieën Milieu, Sociaal, Gezondheid en Dierenwelzijn. Je kunt de informatie filteren op die categorieën.

Tijdens het scrollen kom je de knop 'Laad meer info over ...'. Druk daarop om alle informatie binnen een stadium te laden.

Tussen de informatieblokjes kom je ook artikels tegen waarin onze journalisten dieper ingaan op een opmerkelijk aspect binnen het tracé van het product. 

Onderaan deze pagina kun je reacties plaatsen over de informatie die je hebt gelezen. Ook op de Community-pagina vind je mogelijkheden om je mening, aanvulling, of compliment te geven.

Veel plezier met dit tracé!

sluiten

Tracé van Koemelk

hoe werkt dit?
Milieu
Sociaal
Gezondheid
Dierenwelzijn
Milieu
Sociaal
Gezondheid
Dierenwelzijn

Tracé van Koemelk

filter: Dierenwelzijn

Intro

Teelt

Een melkkoe met haar, nog natte, kalf.
Dierenwelzijn

Het kalf wordt vaak vlak na de geboorte bij de moeder weggehaald. Dierenrechtenorganisaties bekritiseren dat, omdat het stresserend is voor de koe. De reden waarom moeder en kalf gescheiden worden is enerzijds omdat de melkveestallen niet ingericht zijn voor het samenhouden van de koe en haar kalf, anderzijds omdat de band met het kalf sterker wordt naarmate het langer blijft. Als het later wordt weggehaald, zou dat nog stressvoller zijn voor de koe.

Dierenwelzijn

Geen wet

Hoe lang de boer zijn kalveren bij de moeder laat, bepaalt hij zelf. In België en Nederland bestaat er immers geen wet die een minimumperiode oplegt. Dat is anders in landen zoals Noorwegen en Zweden, waar  kalfjes verplicht bij de moeder zogen voor respectievelijk drie dagen en één dag. Bij ons worden koe en kalf gewoonlijk binnen de 24 uur gescheiden. Onder natuurlijke omstandigheden zoogt de moederkoe haar kalf zes tot twaalf maanden lang.

artikel

Dierenwelzijn

Over koetjes en kalfjes

Moet je melkkoe en kalf zo snel mogelijk na de geboorte scheiden of is het beter dat ze eerst een tijd samenleven? Het antwoord van wetenschappers is niet zo zwart-wit als een koeienvacht.

Merel Deelder

Journalist - Gespecialiseerd in het ethisch perspectief van milieu, voeding en veeteelt.
Dierenwelzijn

Grazende koeien maken deel uit van het landschap van de Lage Landen. Ze zijn niet alleen leuk om naar te kijken, koeien die in de wei staan, hebben minder vaak pootproblemen. Koeien in de wei lijden ook minder vaak aan uierontstekingen. Mogelijk omdat ze minder in aanraking komen met ziektekiemen. Zelfs het sterftecijfer daalt bij koeien naarmate ze langer in de wei mogen staan, al is de reden daarvoor nog niet helemaal duidelijk. Conflicten tussen de koeien komen op de wei minder vaak voor, omdat ze meer ruimte hebben.

Dierenwelzijn

Koetjes in de wei

Ondanks de voordelen grazen steeds minder Europese koeien in de wei. Het zogenaamde beweiden heeft immers ook nadelen. Door wisselende weersomstandigheden varieert het aanbod en de kwaliteit van het verse gras en voor grote melkveebedrijven is het verplaatsen van de koeien praktisch soms moeilijk. De meeste Vlaamse koeien zitten in totaal ongeveer zes maanden per jaar binnen. In 2011 schatte de Boerenbond dat 5 procent van het melkvee in Vlaanderen het hele jaar door op stal staat. Volgens een enquête uit 2016 is dat in Wallonië 4 procent. Biologische melkkoeien moeten permanent toegang hebben tot een onoverdekt gebied, bij voorkeur een weide. 

Wetenschappers onderzochten of koeien liever op de wei of in de stal staan. Ze kwamen tot de conclusie dat die beslissing afhangt van wat voor weer het is. Bij te warm of nat weer kozen de koeien de beschutting van de stal, bij koel weer gingen ze liever naar buiten. Koeien die veel melk produceren bleven ook liever binnen, in vergelijking met hun minder productieve kuddegenoten. Dat kan komen omdat ze meer voedingsstoffen moeten opnemen om te compenseren voor hun hoge melkproductie en dat makkelijker gaat met het voer in de stal.

Dierenwelzijn

Verschillende soorten stallen

Er bestaan verschillende soorten stallen voor koeien. In een ligboxenstal is voor elk dier een ligbox voorzien, waar de koe kan rusten en eten. De rijen ligboxen bevinden zich aan één of aan beide kanten van een voedergang. Achter de ligboxen kunnen de koeien vrij lopen op roosters, waar de mest doorheen valt. De vloer van de ligbox bestaat uit beton met een mat of een mengsel van stro en kalk erop. In een bindstal kan de koe niet vrij rondlopen. Meestal is de stal zo gemaakt dat wanneer de koe ligt, haar kop boven de voederbak uitkomt en wanneer ze staat, ze mest boven een rooster. Dit type stal is bijna niet meer in gebruik en wordt niet meer gebouwd.

Dierenwelzijn

In de Europese Unie was in 2010 82 procent van de melkkoeien onthoornd. Melkveehouders die hun koeien onthoornen, doen dat om te vermijden dat de koeien een werknemer verwondt of dat de koeien elkaar verwonden. Tijdens de behandeling worden de hoorngroeipunten van het kalf weggebrand, wat niet alleen pijn, maar ook flink wat stress veroorzaakt. Een alternatief is het selectief kweken van hoornloze koeien.

Een uierbrander schroeit de haartjes van de uiers van een melkkoe. Credit: Schippers.nl
Dierenwelzijn

Kale uier

Om hygiënische redenen onthaart een melkveehouder de uiers van zijn koeien regelmatig. Hij scheert de uier of schroeit de haartjes weg. Volgens wetenschappelijk onderzoek zijn beide methoden diervriendelijk wegens pijn- en stressloos. Voorwaarde is natuurlijk dat het ontharen correct wordt uitgevoerd en dat bijvoorbeeld bij het wegschroeien de vlam slechts een seconde of twee onder de uier blijft.

Een koe met een volle uier.
Dierenwelzijn

Meer melk

Door het selectief kweken kunnen koeien meer melk geven. De verre voorouder van de hedendaagse koe gaf ongeveer 7 liter per dag aan haar kalf. Vandaag ligt het Belgische gemiddelde op 27 liter per dag. De in Brooklyn wonende melkkoe Gigi verbrak dit jaar een record. Op een jaar tijd had ze meer dan 32.900 liter melk geproduceerd, wat overeenkomt met een gemiddelde van 90 liter per dag. Een koe die meer melk geeft, is beter voor het milieu. Ze stoot minder methaan uit per liter melk.

Verwerking

Transport

Consumptie

Afval

Comments

Wij kijken uit naar jouw mening!