Deze website gebruikt cookies. Ik ga akkoord met de privacy policy
OK

Privacy Policy

Gebruikersvoorwaarden websites Eos Wetenschap VZW

Privacy Policy Eos Tracé

Vooraleer we beginnen aan de Privacy Policy enkele definities: 

Eos Wetenschap VZW: Eos Wetenschap VZW, gevestigd te 2060 Antwerpen aan de Duboisstraat 50, uitgever van Eos Wetenschap.

Cookies: kleine stukjes tekstbestanden die worden gedownload op het gebruikte apparaat (desktop, tablet of mobile) bij bezoek van de website. Elke keer dat dezelfde website wordt bezocht, wordt het apparaat herkend.

Data: gegevens van de bezoekers.

Google Analytics: een applicatie van Google die Eos Wetenschap VZW gebruikt om het verkeer van, op en naar de website te tracken en te analyseren.

Derden: een andere partij dan Eos Wetenschap VZW.

1.    Verzamelde informatie en hoe wordt die verzameld?

Google Analytics:

Google Analytics verzamelt gegevens van websitebezoekers en geeft ze aan Eos Wetenschap VZW. Op haar beurt kan Eos Wetenschap VZW statistisch analyseren welke categorieën van mensen de website bezoeken en kan ze de website optimaliseren aan de hand van de resultaten. Google Analytics verzamelt:

-       Locatie

-       Apparaat

-       Browser

-       Besturingssysteem

-       Serviceprovider

-       IP-adres (het laatste octect is gemaskeerd)

Ook verzamelt Google Analytics volgende gegevens. Deze bepalen ze aan de hand van uw surfgedrag door cookies op te slaan.

-       Leeftijd

-       Geslacht

-       Surfgedrag

-       Interesse

Nieuwsbrief:

-       E-mailadres

-       Keuze van nieuwsbrief

Steunend lid:

-       Naam en voornaam

-       E-mailadres

-       Woonplaats

-       Betaald bedrag

2.    Waarom heeft Eos Wetenschap VZW persoonsgegevens nodig?

Eos Wetenschap VZW verwerkt uw persoonsgegevens, voor de volgende doelen:

-       Verzenden van onze nieuwsbrief (mits uitdrukkelijke toestemming)

-       Verzenden van uitnodiging op evenementen georganiseerd door Eos Wetenschap VZW.

-       U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

-       Eos Wetenschap VZW analyseert het gedrag van de bezoekers op de website om daarmee onze website te verbeteren. 

3.    Copernica

Eos Wetenschap VZW maakt gebruik van Copernica BV. Copernica BV. is bedrijf dat een software aanbiedt. Die software dient voor e-mailmarketing automation. En Eos Wetenschap VZW gebruikt die om nieuwsbrieven te versturen.

Wanneer u zich inschrijft op de website eoswetenschap.eu voor de nieuwsbrief van Eos Wetenschap, Psyche&Brein, EosTracé, Eos Geschiedenis en/of Iedereen Wetenschapper, worden uw opgegeven gegevens in Copernica opgeslagen. 

Op punt 8 krijgt u meer uitleg over hoe u uw gegevens kan beheren.

4.    Hoe beveiligt Eos Wetenschap VZW de verzamelde persoonsgegevens?

Eos Wetenschap VZW neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via privacy@deeluitgeverij.be.

5.    Derden

Eos Wetenschap VZW deelt uw persoonsgegevens met derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Eos Wetenschap VZW verkoopt nooit uw gegevens.

Eos Wetenschap VZW deelt uw gegevens uitsluitend met:

-       Idecom Media NV. (abonnementenbeheerder)

-       Copernica (Direct Mailing application)

Eos Wetenschap VZW krijgt gegevens van:

-       Shopify (betaalplatform)

Eos Wetenschap VZW blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. 

6.    Cookies

Cookies zijn kleine stukjes tekstbestanden die worden gedownload op het gebruikte apparaat (desktop, mobiel, tablet) bij bezoek van de website. Elke keer dat dezelfde website wordt bezocht, wordt het apparaat herkend. 

Eos Wetenschap VZW gebruikt cookies om:

-       De technische werking van de website te optimaliseren

-       Het gebruik te vergemakkelijken

-       Voorkeursinstellingen te onthouden

-       Analyseren van websitegebruik (Google Analytics)

U kan uw browserinstellingen wijzigen en cookies uitschakelen. Via volgende links kan u per browser meer informatie vinden over Cookies:

Google Chrome

Mozilla Firefox

Opera Browser

Safari

Internet Explorer

7.    Google Analytics

Om uw bezoek te optimaliseren, maken wij gebruik van Google Analytics. Daarbij worden er cookies op onze website geplaatst en hebben wij de nodige maatregelen getroffen om uw privacy te garanderen. 

·      Eos Wetenschap VZW heeft een bewerkersovereenkomst gesloten met Google

·      Eos Wetenschap VZW heeft het laatste octet van het IP-adres gemaskeerd

·      Eos Wetenschap VZW maakt geen gebruik van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics-cookies

·      Eos Wetenschap VZW maakt gebruik van cookies voor Google Analytics

Wenst u liever niet dat Google Analytics gegevens verzamelt, kan u deze op volgende manieren blokkeren:

·      U kan Google Analytics blokkeren in uw browser(s). Dat kan via de brower-add-on voor Google Analytics. Meer info over de privacy van Google Analytics, vindt u hier

·      U kan via uw Google-account de door u bezochte sites en apps bekijken en indien gewenst bewerken. 

·      U kan via de incognitomodus in de browser surfen op het internet zonder dat de websites gegevens van u opslaan. 

8.    Welke controle heeft u op de verzamelde persoonsgegevens?

U heeft alle controle over de door Eos Wetenschap VZW verzamelde gegevens. Indien u wenst, kan u via een simpele e-mail uw gegevens opvragen, wijzigen of verwijderen. Voor alle informatie kan u terecht op privacy@deeluitgeverij.be.

9.    Duur verzamelde gegevens

Eos Wetenschap VZW zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Onze bewaartermijn is 5 jaar.

10. Contactgegevens

Bij Eos Tracé houden we van feedback, en al zeker als we iets aan mee kunnen doen. Voor opmerkingen en vragen omtrent uw privacy op eostrace.be kan u altijd hier terecht:

Eos Wetenschap VZW 

Duboisstraat 50, 2060 Antwerpen

+32 3 680 24 97

privacy@deeluitgeverij.be