Deze website gebruikt cookies. Ik ga akkoord met de privacy policy
OK

Dit is Eos Tracé

Weet wat je eet

De redactie van Eos Wetenschap is ervan overtuigd dat er een dringende nood is aan toegankelijke, onafhankelijke en goed gecontroleerde informatie over voeding.

We merken dat steeds meer mensen willen weten wat er op hun bord ligt en wat de impact is van hun keuzes in de supermarkt. Wat betekent ons koopgedrag voor onze gezondheid, het milieu of het dierenwelzijn? Is het gezond? Gaat er geen kinderarbeid mee gemoeid? Wat voor leven had het dier dat voor ons is gekweekt? Hoeveel bomen zijn ervoor gekapt en hoeveel liters water zijn er gebruikt?

Die kennis verzamelen we met Eos Tracé. We pluizen product per product voor je uit en we presenteren de bevindingen in lijn met het productieproces. Je kan elke stap in het proces volgen en de impact ervan leren kennen. Zo bouwen we een toegankelijke databank van onze voeding op.

Deze enorme klus starten we op een haalbaar tempo: één tracé per zes weken. We zijn in september 2016 met een eenvoudige website begonnen, langzaamaan vormen we die om tot een databank die je in staat moet stellen om snel de gewenste informatie te vinden.

Voor de verdere ontwikkeling van Eos Tracé hebben we je hulp nodig. Inhoudelijk en financieel. We zien dus graag dat je contact met ons opneemt met je ideeën voor producten om te onderzoeken, bruikbare bronnen of verbeteringen. Hier kun je onze missie financieel steunen.

colofon

Het ontstaan van Eos Tracé

Begin 2014 ontstond het idee bij Eos Wetenschap om een platform te maken rond bewuste consumptie. Ecologie, duurzaamheid, milieu en gezondheid zijn al langer belangrijke onderwerpen voor Eos. Ze spelen een steeds grotere rol in wetenschappelijk onderzoek en de maatschappij in haar geheel. Hier wilden we aan beantwoorden door een platform te lanceren waarop je voor deze thema’s terecht kan. Niet één keer per maand wanneer de nieuwe Eos in de winkel ligt, of op de Eos-website als er nieuws over deze thema’s is, maar wanneer jij er behoefte aan hebt.

Na veel research en bevragingen bij mogelijke gebruikers, werden de behoeftes die er leven ons steeds duidelijker. En daarmee werd ook de vorm waarin we Eos Tracé willen aanbieden steeds concreter.

We kwamen erachter dat er veel mensen zijn die wel duurzame keuzes willen maken, maar daarbij tegen een aantal problemen oplopen. Aan de ene kant worden consumenten met waarschuwingen en adviezen om de oren geslagen. Aan de andere kant is de relevante informatie die over producten wordt verstrekt maar heel beperkt. Daarbij weten we niet welke info betrouwbaar is en welke niet. En de informatie van gefundeerde bronnen is vaak te versnipperd en te ingewikkeld. Al die hindernissen leiden tot keuzestress en dat zorgt voor moeheid en cynisme. Veel mensen zijn op zoek naar betrouwbare, onafhankelijke informatie, die overzichtelijk is verzameld en toegankelijk wordt gepresenteerd. Onder andere aan de hand van die noden hebben we tien uitgangspunten opgesteld. Zij vormen de leidraad voor Eos Tracé.

De Tien van Eos Tracé

Onze tien doelstellingen

1. Leren vissen in plaats van vis geven

Eos Tracé wil informeren in plaats van advies geven. We gaan je dus geen lijst van merken of producten geven met daarachter een score. We zijn ervan overtuigd dat de verhalen achter de producten die je koopt niet samen te vatten zijn in een getal. Wanneer krijgt een banaan een 4 en wanneer een 8? Dat hangt volgens ons van te veel onzekere factoren af. Ook vinden we een cijfer te abstract, want wat weet jij meer over het product als je kiest voor degene die wij een ‘voldoende’ of 'goed' hebben gegeven? We willen dat je zelf de afweging maakt, op basis van de research die we hebben gedaan naar betrouwbare, wetenschappelijke bronnen over de weg die een product aflegt – teelt, verwerking, transport, consumptie, afvalverwerking. We hebben dus wel informatie voor je verzameld, gefilterd en overzichtelijk in de database van Eos Tracé gezet. Op basis van die kennis – op het gebied van milieubelasting, gezondheid, sociale aspecten en indien van toepassing dierenwelzijn – hopen we de weg die een product in het winkelrek heeft afgelegd inzichtelijker te maken. Zodat je zelf een overwogen keuze kan maken over wat je wel en niet koopt. We geven je een hengel, geen kant-en-klare pangasiusfilet.

2. Onderscheid maken tussen hype en goed gecontroleerde informatie

We werken samen met partners die hetzelfde ideaal nastreven als wij: tot zo betrouwbaar mogelijke informatie komen over onze productieketens. Food2Know bijvoorbeeld. Zij overkoepelen een heel aantal wetenschappelijke instanties en helpen ons om bruikbare bronnen te verzamelen en controleren of alle informatie de we in onze database zetten wel correct is.

3. In ontwikkeling blijven

We streven naar volledigheid, maar we zijn niet zo pretentieus te beweren dat we dat ook echt zijn - informatie is oneindig. Bovendien is kennis onderhevig aan tijd. Het onderzoek stopt niet: soms komen er nieuwe inzichten bij, soms moeten andere ingetrokken worden. We zullen onze informatie dus blijvend updaten, in samenwerking met onze partners en gebruikers. Dit is het begin. We zullen ons aanpassen aan de inbreng die jij en anderen geven. We zullen blijven bevragen, om ons heen kijken om te zien wat er in de wereld speelt en daarop anticiperen.

4. Samen het verhaal achter onze voeding bevattelijk maken

We hebben je inbreng nodig. We denken dat jij ons veel te bieden hebt. We willen graag dat je ons laat weten wat jouw vragen zijn: wat wil je weten? Wat moeten we onderzoeken? Welke informatie die wij geven is volgens jou onjuist of onvolledig? Misschien ken jij betrouwbare bronnen die wij nog niet hebben aangeboord. Dan willen we die (na evaluatie) graag in onze database opnemen. Natuurlijk krijg je alle credits die je horen toe te komen voor je welgekomen inbreng.

5. Samenwerken met andere media

Heel wat media houden zich op hun eigen manier bezig met duurzaamheid en bewuste consumptie. De een in de vorm van een tv-reportage, de ander biedt een app aan met scanfunctie of publiceert artikelen. Met verschillende van die media hebben we tot nu toe enkel contact gelegd, met andere werken we al samen, zoals OneWorld. We staan open voor samenwerkingen om dubbel werk te voorkomen en om elkaar te versterken.

6. Onderzoeksjournalistiek een plek geven

De grondigheid waarmee we te werk gaan om betrouwbare bronnen op te sporen en samen te brengen in een overzichtelijke, toegankelijk tracé, zien wij als een nieuwe vorm van onderzoeksjournalistiek. Ook hebben we al gemerkt dat als we gaan graven in de informatie die er is, er ook vragen onbeantwoord blijven. We willen daarom ook zelf journalistiek onderzoek doen naar de gaten in de productieketen. De resultaten daarvan lees je in onze artikelen op deze website.

7. Transparant zijn

We spelen open kaart over hoe we te werk gaan, wat onze plannen en doelen zijn en waar onze inkomsten aan worden besteed. Wil je daarover op de hoogte blijven? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief onderaan deze pagina.

8. Digitaal op de eerste plaats zetten

In eerste instantie zal de informatie die we verzamelen bestemd zijn voor de online database van Eos Tracé. We besluiten nadien of een artikel dat we maken ook geschikt is om in Eos Magazine te publiceren of in/op een ander passend medium.

9. Zowel snelle informatie als meer diepgang aanbieden

We gaan gelaagd te werk. We willen je snelle inzichten geven over de verschillende aspecten die spelen bij een bepaalde productgroep. We geven je dus de mogelijkheid om snel door de korte teksten daarover te scrollen, maar naarmate je meer tijd en interesse hebt, kun je doorklikken en bieden we je meer nuance in de vorm van journalistieke artikels.

10. Bevorderen van het welzijn van mensen, dieren en milieu

Ons eerste doel met Eos Tracé is om jou handvatten te geven om weloverwogen keuzes te maken bij je aankopen. We willen voorbij de voedingshypes. In tweede instantie hopen we dat de processen achter de producten die we kopen er een stukje eerlijker uit gaan zien. We vinden het van groot belang dat jij een product in handen hebt dat goed is voor je gezondheid, maar ook dat zij die ervoor hebben gezorgd dat jij dat product kan kopen in gezondheid kunnen leven. Dat de dieren die leven om in onze behoeftes te voorzien een zo goed mogelijk leven hebben gehad. En dat het milieu zo min mogelijk onder onze behoeftes lijdt. We streven naar een groter welzijn voor jou, maar ook voor alle andere organismen op deze wereld.