Deze website gebruikt cookies. Ik ga akkoord met de privacy policy
OK
Milieu

Zo draagt uw kopje koffie bij aan de klimaatverandering

De wereldwijde koffieconsumptie neemt al bijna dertig jaar gestaag toe. Met een dagelijkse gemiddelde consumptie van 2,7 kopjes koffie per persoon is koffie nu de populairste drank van Canada. Naar schatting worden wereldwijd dagelijks ongeveer twee miljard kopjes koffie gedronken.

The Conversation

The Conversation is een onafhankelijke, non-profit journalistieke website die nieuws en achtergrond afkomstig uit de academische gemeenschap publiceert.

Deze vraag heeft ook geleid tot een aanzienlijke diversificatie van de bereidingswijzen van koffie, waaronder de ontwikkeling van koffiecapsules. De populariteit van deze capsules heeft de publieke opinie verdeeld, omdat deze bereidingswijze, waarbij gebruik wordt gemaakt van individuele verpakkingen voor eenmalig gebruik, schadelijk is voor het milieu.

Als onderzoekers die werken aan de beoordeling van de milieueffecten van producten en diensten, bespreken Luciano Rodrigues Viana, Charles Marty, Jean-François Boucher en Pierre-Luc Dessureault (Allen Université du Québec à Chicoutimi) vaak de koolstofvoetafdruk van koffie. Ze besloten de koolstofvoetafdruk te bestuderen van verschillende technieken om thuis koffie te bereiden, en het blijkt dat koffiecapsules niet de grootste koolstofvervuilers zijn.

De levenscyclus van koffie

De vervuiling door de bereiding van koffie thuis is slechts het topje van de ijsberg. Voordat u van een kopje koffie kunt genieten, doorloopt het verschillende stappen, vanaf de landbouwproductie van de koffiebonen, het vervoer ervan, het branden en malen van de bonen, tot het verwarmen van het water voor de koffie en het wassen van de kopjes waarin de koffie wordt geschonken. Deze stappen, die alle bereidingswijzen van koffie gemeen hebben, verbruiken hulpbronnen en stoten broeikasgassen uit.

Om de koolstofvoetafdruk van verschillende koffiebereidingsmethoden adequaat te vergelijken, is het belangrijk de hele levenscyclus ervan in aanmerking te nemen: van de productie van koffie, via de productie van verpakkingen en machines, tot de bereiding van koffie en het geproduceerde afval.


(door auteurs voorzien)

Vier koffiebereidingsmethoden vergeleken

De onderzoekers besloten dit verder te bestuderen en deden een uitgebreid literatuuronderzoek over dit onderwerp. Vervolgens hebben we de koolstofvoetafdruk van koffie gemeten door vier methoden voor de bereiding van 280 milliliter koffie te vergelijken, namelijk

1) Traditionele filterkoffie (25 gram koffie)

2) Ingekapselde filterkoffie (14 gram koffie)

3) Gebrouwen koffie (Franse pers) (17 gram koffie)

4) Oploskoffie (12 gram koffie), ook bekend als oploskoffie.

Uit hun analyse bleek duidelijk dat traditionele filterkoffie de hoogste koolstofvoetafdruk heeft, voornamelijk omdat een grotere hoeveelheid koffiepoeder wordt gebruikt om de hoeveelheid koffie te produceren. Dit proces verbruikt ook meer elektriciteit om het water te verwarmen en warm te houden.

Wanneer consumenten de aanbevolen hoeveelheden koffie en water gebruiken, blijkt oploskoffie de meest milieuvriendelijke optie te zijn. Dit komt door de lage hoeveelheid oploskoffie die per kopje wordt gebruikt, het lagere elektriciteitsverbruik van de waterkoker in vergelijking met een koffiezetapparaat en de afwezigheid van organisch afval dat moet worden verwerkt.

Wanneer consumenten daarentegen een overschot van twintig procent aan koffie gebruiken en twee keer zoveel water verwarmen als nodig is (wat vaak het geval is), lijken koffiecapsules de beste optie. Waarom? Omdat de capsules het mogelijk maken de hoeveelheid koffie en water per consumptie te optimaliseren.

In vergelijking met traditionele filterkoffie bespaart het drinken van een capsule filterkoffie (280 ml) tussen de 11 en 13 gram koffie. Bij de productie van 11 gram Arabica koffie in Brazilië wordt ongeveer 59 gram CO2e (CO2-equivalent) uitgestoten. Deze waarde is veel hoger dan de 27 gram CO2e die wordt uitgestoten bij de productie van koffiecapsules en het storten van het gegenereerde afval. Deze cijfers geven een idee van het belang van het vermijden van overmatig gebruik en verspilling van koffie.

Koffieproductie

Ongeacht het type koffiebereiding is de koffieproductie de fase met de grootste uitstoot van broeikasgassen. Zij draagt voor ongeveer 40% tot 80% bij aan de totale uitstoot. Daar zijn vele redenen voor.

De koffieplant is een kleine onvolgroeide boom of struik die traditioneel in de schaduw van het bladerdak van het bos werd geteeld. De modernisering van de sector leidde ertoe dat veel koffieplantages werden omgevormd tot uitgestrekte velden die volledig aan de zon werden blootgesteld. Dit maakte intensieve irrigatie, bemestingssystemen en het gebruik van pesticiden noodzakelijk.

Deze mechanisatie, irrigatie en het gebruik van stikstofoxide uitstotende meststoffen - voor de productie waarvan grote hoeveelheden aardgas nodig zijn - dragen in grote mate bij tot de koolstofvoetafdruk van koffie.

Yanapi Senaud - Unsplash

​Hoe we de koolstofvoetafdruk van koffie kunnen verminderen

Op het niveau van de consument is, naast het verminderen van de koffieconsumptie, het vermijden van verspilling van koffie en water de meest effectieve manier om de koolstofvoetafdruk van traditionele, gebrouwen en oplosbare koffie te verminderen.

Koffiecapsules voorkomen het overmatig gebruik van koffie en water. Het gemak van capsulemachines kan er echter toe leiden dat consumenten hun koffieverbruik verdubbelen, waardoor dit milieuvoordeel overbodig wordt. Consumenten moeten zich ook bewust zijn van de mogelijkheden voor recycling van capsules in de stad waar zij wonen, om te voorkomen dat ze naar een stortplaats gaan in plaats van naar een recyclingbedrijf. Beter nog is het om over te stappen op herbruikbare capsules.

Als u in een provincie of land woont met een koolstofintensieve elektriciteitsproductie, kan het niet gebruiken van de warmhoudplaat van het koffiezetapparaat en het spoelen van het kopje met koud water helpen de koolstofvoetafdruk te verminderen.

De elektriciteit die gebruikt wordt om een kopje koffie te spoelen in Alberta, een provincie met een hoge koolstofproductie, stoot meer koolstof uit (29 gram CO2e) dan de productie van een koffiecapsule en het storten ervan (27 gram CO2e). In Québec heeft het afwassen van een kopje in de vaatwasser dankzij waterkracht een te verwaarlozen impact (0,7 gram CO2e per kopje).

Vergeet trouwens niet je vaatwasser te vullen!

Gedeelde verantwoordelijkheden

Uw bijdrage aan de klimaatverandering beperken vereist een aangepast voedingspatroon, en koffie is daarop geen uitzondering. Kiezen voor een bereidingswijze van koffie die minder broeikasgassen uitstoot en uw verbruik matigen zijn een deel van de oplossing.

Meer dan de helft van de koolstofvoetafdruk van koffie komt echter van de stappen die koffieproducenten en -leveranciers ondernemen. Zij moeten actie ondernemen om de ecologische en sociale gevolgen van de koffieproductie te verminderen.

Het onderzoek van de Université du Québec à Chicoutimi toont aan dat beoordelingen op basis van een levenscyclusanalyse, of de holistische visie, van producten zoals koffie het mogelijk maken om onze intuïtieve redenering, die soms misleidend is, in vraag te stellen. Dus in plaats van producten te vermijden op basis van speculatie, moeten we een holistische blik werpen op onze eigen consumptiegewoonten. Verandering begint thuis.

Dit artikel is een vertaling van The Conversation. De auteurs zijn Luciano Rodrigues Viana, Charles Marty, Jean-François Boucher en Pierre-Luc Dessureault (Allen Université du Québec à Chicoutimi).

Bronvermelding