Deze website gebruikt cookies. Ik ga akkoord met de privacy policy
OK
Milieu

Zeven voedsel- en landbouwinnovaties die nodig zijn om het klimaat te beschermen en de wereld te voeden

Voor het eerst stonden voedsel en landbouw centraal op de jaarlijkse klimaatconferentie van de Verenigde Naties in 2023. Meer dan honderdvijftig landen ondertekenden een verklaring waarin ze toezegden hun voedselsystemen - van productie tot consumptie - centraal te stellen in nationale strategieën om klimaatverandering aan te pakken. Een landbouweconoom lijst op hoe ze dat kunnen doen.

The Conversation

The Conversation is een onafhankelijke, non-profit journalistieke website die nieuws en achtergrond afkomstig uit de academische gemeenschap publiceert.

Hoewel de verklaring weinig concrete acties bevat om zich aan te passen aan de klimaatverandering en de uitstoot te verminderen, vestigt ze de aandacht op een cruciale kwestie. De wereldwijde voedselvoorziening wordt in toenemende mate geconfronteerd met verstoringen door extreme hitte en stormen. De landbouw levert ook een belangrijke bijdrage aan klimaatverandering en is verantwoordelijk voor een derde van alle broeikasgasemissies door menselijke activiteiten. Dit spanningsveld is de reden waarom landbouwinnovatie steeds belangrijker wordt in internationale klimaatdiscussies.

Op dit moment levert de landbouw genoeg voedsel voor de 8 miljard mensen in de wereld, hoewel velen onvoldoende toegang hebben. Maar om een wereldbevolking van 10 miljard mensen te voeden in 2050, zou het akkerland moeten worden uitgebreid met 660.000 tot 1,2 miljoen vierkante mijl (171 miljoen tot 301 miljoen hectare) ten opzichte van 2010. Dat zou leiden tot meer ontbossing, wat bijdraagt aan klimaatverandering. Bovendien dragen sommige praktijken waarop veel wordt vertrouwd om voldoende voedsel te produceren, zoals het gebruik van kunstmest, ook bij aan klimaatverandering.

Het simpelweg uitbannen van ontbossing en deze praktijken zonder alternatieve oplossingen zou de wereldvoedselvoorraad en het inkomen van boeren doen afnemen. Gelukkig zijn er innovaties in opkomst die kunnen helpen.

In een rapport dat op 2 december is uitgebracht, identificeert de Innovatiecommissie voor klimaatverandering, voedselzekerheid en landbouw, opgericht door Nobelprijswinnaar Michael Kremer, zeven prioriteitsgebieden voor innovatie die kunnen helpen om voldoende voedselproductie te garanderen, de uitstoot van broeikasgassen te minimaliseren en opgeschaald te worden om honderden miljoenen mensen te bereiken. Ik ben landbouweconoom en uitvoerend directeur van de commissie. Drie innovaties in het bijzonder springen eruit door hun vermogen om snel op te schalen en economisch te renderen.

Nauwkeurige, toegankelijke weersvoorspellingen

Nu extreme weersomstandigheden gewassen steeds kwetsbaarder maken en boeren moeite hebben om zich aan te passen, zijn nauwkeurige weersvoorspellingen van cruciaal belang. Boeren moeten weten wat ze kunnen verwachten, zowel de komende dagen als verder weg, om strategische beslissingen te kunnen nemen over planten, irrigeren, bemesten en oogsten. Toch hebben boeren in veel lage- en middeninkomenslanden zelden toegang tot nauwkeurige, gedetailleerde weersvoorspellingen.

Uit onze beoordeling blijkt dat investeren in technologie om gegevens te verzamelen en voorspellingen algemeen beschikbaar te maken - zoals via radio, sms of WhatsApp - zich vele malen kan terugbetalen voor economieën.

Zo zouden nauwkeurige voorspellingen op staatsniveau van de seizoensgebonden moessonneerslag Indiase boeren helpen om de zaai- en planttijden te optimaliseren, wat over een periode van vijf jaar naar schatting US$ 3 miljard aan voordelen zou opleveren – tegen een kostprijs van ongeveer $ 5 miljoen.

Als boeren in Benin nauwkeurige voorspellingen per sms zouden ontvangen, zouden ze elke boer naar schatting 110 tot 356 dollar per jaar kunnen besparen, een groot bedrag in dat land. Het meer delen van informatie tussen buurlanden, met behulp van platforms zoals het Climate Services Information System van de Wereld Meteorologische Organisatie, zou de voorspellingen ook kunnen verbeteren.

Microbiële meststoffen

Een andere innovatieprioriteit is het uitbreiden van het gebruik van microbiële meststoffen. Stikstofmeststoffen worden veel gebruikt om gewasopbrengsten te verhogen, maar ze worden meestal gemaakt van aardgas en zijn een belangrijke bron van broeikasgasemissies. Microbiële meststoffen maken gebruik van bacteriën om planten en de bodem te helpen de voedingsstoffen op te nemen die ze nodig hebben, waardoor er minder stikstofmeststoffen nodig zijn.

Studies hebben aangetoond dat microbiële meststoffen de opbrengst van peulvruchten met tien tot dertig procent kunnen verhogen in gezonde grond en miljarden dollars aan voordelen kunnen opleveren. Andere microbiële meststoffen werken met maïs en wetenschappers werken aan meer verbeteringen.

Sojaboeren in Brazilië gebruiken al tientallen jaren een microbiële meststof op basis van rhizobia om hun opbrengsten te verbeteren en de kosten van kunstmest te verlagen. Maar deze techniek is elders nog niet zo bekend. Om deze techniek op grotere schaal toe te passen, zijn financiële middelen nodig om het testen uit te breiden naar meer landen, maar het heeft een grote potentiële winst voor boeren, de gezondheid van de bodem en het klimaat.

Annie Spratt - Unsplash

Methaan uit vee verminderen

Een derde innovatieprioriteit is vee, de bron van ruwweg twee derde van de uitstoot van broeikasgassen door de landbouw. Aangezien de vraag naar rundvlees tegen 2050 naar verwachting met 80% zal stijgen naarmate landen met lage en middeninkomens welvarender worden, is het essentieel om die uitstoot te verminderen.

Verschillende innovatieve methoden om de methaanuitstoot van vee te verminderen zijn gericht op darmfermentatie, wat leidt tot methaanbuiken. Het toevoegen van algen, zeewier, lipiden, looistoffen of bepaalde synthetische verbindingen aan veevoer kan de chemische reacties veranderen die methaan genereren tijdens de spijsvertering. Studies hebben aangetoond dat sommige technieken de methaanuitstoot met een kwart tot bijna 100 procent kunnen verminderen. Als vee minder methaan produceert, verspilt het ook minder energie, die kan worden gebruikt voor groei en melkproductie, wat een stimulans is voor boeren.

De methode is nog steeds duur, maar verdere ontwikkeling en privé-investeringen kunnen helpen om de methode op grotere schaal toe te passen en de kosten te verlagen.

Gen-editing, hetzij van vee of van de micro-organismen in hun maag, zou op een dag ook potentieel kunnen hebben.

Innovatie in de landbouw opschalen

De innovatiecommissie heeft ook vier andere prioriteiten voor innovatie geïdentificeerd:

  • Boeren en gemeenschappen helpen beter regenwater op te vangen.
  • Het verlagen van de kosten van digitale landbouw die boeren kan helpen irrigatie, kunstmest en pesticiden zo efficiënt mogelijk te gebruiken.
  • Het aanmoedigen van de productie van alternatieve eiwitten om de vraag naar vee te verminderen.
  • Verzekeringen en andere sociale bescherming bieden om boeren te helpen herstellen van extreme weersomstandigheden.

Hoewel er veelbelovende landbouwinnovaties bestaan, zijn er te weinig commerciële prikkels om ze te ontwikkelen en op te schalen, waardoor er te weinig wordt geïnvesteerd, vooral in lage- en middeninkomenslanden.

Financiering van innovatie heeft echter een track record dat het zeer hoog maatschappelijk rendement genereert. Dit biedt mogelijkheden voor publieke en filantropische investeringen in de ontwikkeling en toepassing van innovaties op een schaal die honderden miljoenen mensen kan bereiken. Om effectief te zijn, moet elke potentiële innovatie natuurlijk consistent zijn met – en gedreven worden door – nationale strategieën en gepland worden in samenwerking met de overheid, de private sector en het maatschappelijk middenveld.

Twee decennia geleden richtten wereldleiders, gefrustreerd door het feit dat levensreddende vaccins honderden miljoenen mensen die ze nodig hadden niet bereikten, Gavi op, The Vaccine Alliance. Ze investeerden miljarden dollars om deze innovaties op te schalen, hielpen om meer dan 1 miljard kinderen te immuniseren en halveerden de kindersterfte in 78 landen met lagere inkomens.

Dit jaar streven functionarissen op COP28 naar een vergelijkbare wereldwijde respons op het gebied van klimaatverandering, voedselzekerheid en landbouw.

Dit artikel is een vertaling van The Conversation. De auteurs is Paul Winters (University of Notre Dame).

Bronvermelding