Deze website gebruikt cookies. Ik ga akkoord met de privacy policy
OK
Milieu

Wie zijn eigen groenten en fruit verbouwt, verspilt minder en eet gezonder

De stijgende kosten van levensonderhoud maken het moeilijker, vooral voor mensen met lagere inkomens, om gezond te eten. Desondanks verspillen huishoudens in het Verenigd Koninkrijk nog steeds een schokkende hoeveelheid voedsel - waaronder ongeveer 68 kg groenten en fruit per jaar. Wie zelf zijn voedsel kweekt, is echter geneigd minder te verspillen, en eet ook gezonder, stellen onderzoekers Boglarka Zilla Gulyas en Jill Edmondson van de University of Sheffield vast.

The Conversation

The Conversation is een onafhankelijke, non-profit journalistieke website die nieuws en achtergrond afkomstig uit de academische gemeenschap publiceert.

Voedselverspilling is niet alleen schadelijk voor je portemonnee, het is ook slecht voor het milieu. Wereldwijd wordt er elk jaar 1,3 miljard ton voedsel verspild, wat ongeveer 8% van de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen veroorzaakt. Deze uitstoot ontstaat door ongebruikt voedsel in alle stadia van de voedselvoorzieningsketen, van productie tot ontbinding.

Uit recent onderzoek blijkt echter dat mensen die hun eigen voedsel verbouwen in tuinen en volkstuinen gemiddeld slechts 3,4 kg groenten en fruit verspillen - 95% minder dan het Britse gemiddelde. Deze huishoudens passen verschillende methoden toe om voedselverspilling te minimaliseren, waaronder het bewaren of weggeven van hun overtollige producten.

De afgelopen jaren is er in het Verenigd Koninkrijk en elders hernieuwde belangstelling ontstaan voor het kweken van verse producten in tuinen, gemeenschapstuinen en volkstuinen. Maar het beschikbare aanbod van volkstuinen is niet genoeg om aan de toenemende vraag te voldoen. Meer land voor de productie van groente en fruit toewijzen aan huishoudens, zou een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan de beschikbaarheid van verse producten voor stadsbewoners.

Onderzoek heeft aangetoond dat het gebruik van slechts tien procent van de beschikbare ruimte in de Engelse stad Sheffield voor het verbouwen van voedsel genoeg groente en fruit zou kunnen opleveren om te voorzien in de behoeften van vijftien procent van de bevolking van de stad. En meer mensen die hun eigen voedsel verbouwen zou ook de hoeveelheid afval kunnen verminderen.

Roberto Catarinicchia - Unsplash

Voedseldagboeken

Aan ons onderzoek deden 197 huishoudens in het Verenigd Koninkrijk mee die hun eigen voedsel verbouwden. We vroegen hen om een voedseldagboek bij te houden, waarin ze noteerden hoeveel fruit en groenten ze elke week kochten. We ontvingen volledige gegevens van 85 afzonderlijke huishoudens. Ze specificeerden of elk item in hun tuin of volkstuin was gekweekt, in winkels of op markten was gekocht, van andere telers afkomstig was of in het wild was verzameld. De huishoudens registreerden ook de hoeveelheid producten die ze weggaven aan familie en vrienden en de hoeveelheden die ze moesten weggooien. Onze bevindingen suggereren dat mensen die hun eigen voedsel verbouwen meer geneigd zijn om voedselverspilling te voorkomen dan de gemiddelde persoon in het Verenigd Koninkrijk. Dit komt mogelijk doordat ze meer waarde hechten aan producten die ze zelf hebben verbouwd.

De resultaten komen overeen met eerder onderzoek dat werd uitgevoerd in Duitsland en Italië. Uit dit onderzoek bleek dat de hoeveelheid weggegooid voedsel het grootst was onder mensen die uitsluitend boodschappen deden in grote supermarkten. Mensen die artikelen kochten in verschillende kleine winkels hadden de neiging minder voedsel te verspillen, terwijl degenen die hun eigen voedsel verbouwden het minst verspilden.

Onze bevindingen suggereren ook dat de onderzochte huishoudens ruwweg de helft van alle groenten en 20% van het fruit kunnen produceren die ze jaarlijks consumeren. Deze huishoudens consumeerden 70% meer groenten en fruit (iets meer dan zes porties per dag) dan het nationale gemiddelde. Het eten van voldoende groenten en fruit als onderdeel van een evenwichtig en voedzaam dieet is de sleutel tot het behouden van een goede gezondheid. Een dergelijk dieet kan ziekten als diabetes type 2, bepaalde vormen van kanker en hartaandoeningen helpen voorkomen.

Toch eet in het Verenigd Koninkrijk minder dan een derde van de volwassenen en slechts ongeveer 8% van de tieners hun "vijf porties per dag". Deze doelstelling, die gebaseerd is op advies van de Wereldgezondheidsorganisatie, beveelt aan om elke dag ten minste vijf porties fruit en groenten van 80 gram te eten.

Kweek je eigen voedselzekerheid

Je eigen voedsel verbouwen kan de toegang tot vers fruit en verse groenten verbeteren, een goede gezondheid bevorderen en voedselverspilling tegengaan. Er zijn echter verschillende obstakels die de betrokkenheid bij de voedselproductie in huishoudens in de weg staan. Deze obstakels zijn onder andere beperkte toegang tot land, vaardigheden en tijd die nodig zijn om je eigen groenten en fruit te verbouwen. Ongeveer één op de acht huishoudens in het Verenigd Koninkrijk heeft geen toegang tot een tuin. En sinds de jaren 1950 is de beschikbaarheid van volkstuinen in het hele VK met 60% afgenomen. Deze afname is vooral duidelijk in de meer achtergestelde gebieden van het land, waar mensen het meest zouden kunnen profiteren van een betere beschikbaarheid van voedzaam voedsel.

We ontdekten ook dat degenen die hun eigen voedsel verbouwden ongeveer vier uur per week besteedden aan het werken in hun volkstuin of tuin. Helaas heeft niet iedereen de luxe om daar de tijd voor te hebben. Niettemin zou het vergroten van het bewustzijn over de voordelen van voedselproductie thuis, naast voedselzekerheid en het verminderen van afval, met inbegrip van de positieve effecten op sociale cohesie, algemeen welzijn en biodiversiteit, meer mensen kunnen aanmoedigen om deel te nemen. Een toenemende vraag naar kweekruimte kan lokale overheden ook aanmoedigen om meer land voor dit doel toe te wijzen.

Of je nu je eigen voedsel verbouwt of niet, iedereen kan bewust omgaan met het kopen of verbouwen van voedsel. Vooruit plannen en overtollig voedsel invriezen of delen met anderen om te voorkomen dat het verloren gaat, zijn goede opties. En natuurlijk is sommige voedselverspilling onvermijdelijk. Door het te composteren in plaats van naar de stortplaats te brengen, verminder je de impact op de planeet echter aanzienlijk.

Dit artikel is een vertaling van The Conversation. De auteurs zijn Boglarka Zilla Gulyas en Jill Edmondson (University of Sheffield).


Bronvermelding