Deze website gebruikt cookies. Ik ga akkoord met de privacy policy
OK

Voedsel als oplossing. Steden als labo

Wat is een Food Smart city? Een zoveelste buzzword, of zit er meer achter? Wat ons betreft dat laatste, en de artikels in dit tracé zijn er het bewijs van. Een Food Smart City is een stad die voedsel als hefboom gebruikt voor het zoeken naar oplossingen voor belangrijke uitdagingen van onze tijd.

Charlotte Flechet

Coördinator Food Smart Cities
"Steden staan dicht bij de burgers en kunnen hen betrekken bij de besluitvorming, wat kansen biedt op nieuwe vormen van participatie waarbij burgers mede-eigenaar worden van het stedelijk voedselbeleid"

Want voedsel staat op het kruispunt van enkele van de meest kritieke uitdagingen: klimaatverandering, voedselzekerheid, verlies van biodiversiteit, gezondheid, werkgelegenheid,…

Vandaag verschaft de mondiale voedselindustrie werk aan meer dan 1 miljard mensen en genereert ze ongeveer 10 procent van het mondiale BBP. Helaas zijn landbouw en voeding ook een belangrijke oorzaak van klimaatverandering: het IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) schat de broeikasgasemissies van het globale voedselsysteem op 21 tot 37 procent van alle menselijke broeikasgasemissies. Maar tegelijkertijd heeft de landbouw het potentieel om ongeveer 20 procent van de jaarlijkse emissies te compenseren en vast te leggen door verbeterde bodembeheertechnieken. In landen met lage inkomens kunnen de voedseluitgaven in steden oplopen tot 2/3 van de gezinsuitgaven. Als gevolg daarvan leeft 1 op 4 mensen in een situatie van matige tot ernstige voedselonzekerheid.

Stuk voor stuk uitdagingen die er niet kleiner op worden. Tegen 2050 zal de wereld bijna 10 miljard mensen tellen, waarvan 2 op de 3 in steden zullen wonen. Allemaal mensen die op een beperkte oppervlakte moeten samenleven, wonen, werken… en eten. 

Maar wat als we voedsel als oplossing gebruiken voor al die uitdagingen? En wat als steden dienst doen als labo om het voedselsysteem van morgen te ontdekken? 

Naar verwachting zal 80 procent van alle voedsel in steden worden geconsumeerd. Stadslandbouw zal daarvan slechts een beperkte hoeveelheid kunnen leveren. Maar steden kunnen een groot deel van het voedsel uit de omliggende gebieden betrekken: 40 procent van het akkerland in de wereld bevindt zich in een straal van 20 kilometer rond de steden.

Steden zijn wendbaarder in hun besluitvorming en kunnen sneller handelen dan andere overheidsniveaus om te experimenteren met innovatieve oplossingen. Als koplopers kunnen ze andere steden en actoren beïnvloeden om hun voorbeeld te volgen. Steden staan dicht bij de burgers en kunnen hen betrekken bij de besluitvorming, wat kansen biedt op nieuwe vormen van participatie waarbij burgers mede-eigenaar worden van het stedelijk voedselbeleid. 

Een urban farming-project in Solo (Indonesië).

De redactionele verantwoordelijkheid van dit artikel valt onder Rikolto. 

Bronvermelding