Deze website gebruikt cookies. Ik ga akkoord met de privacy policy
OK
Milieu

Vier effectieve strategieën voor huishoudens om voedselverspilling te verminderen

Het wereldwijde voedselsysteem produceert genoeg voedsel voor iedereen, maar toch waren er in 2023 wereldwijd 333 miljoen mensen met voedselonzekerheid en 783 miljoen mensen met chronische honger. Naar schatting 1,3 miljard ton voedsel – 14 procent van al het geproduceerde voedsel – gaat jaarlijks wereldwijd verloren of wordt verspild. Enkele wetenschappers stellen strategieën voor om dat tegen te gaan.

The Conversation

The Conversation is een onafhankelijke, non-profit journalistieke website die nieuws en achtergrond afkomstig uit de academische gemeenschap publiceert.

Wij zijn onderzoekers die hebben gewerkt of momenteel werken aan oplossingen voor dit probleem van voedselverspilling.

Voedselverspilling draagt bij aan bijna acht tot tien procent van alle broeikasgasemissies. Dat emissieniveau ligt op de schaal van wat een groot land zou produceren – net onder de totale emissieramingen van de Verenigde Staten en China - en levert een serieuze bijdrage aan klimaatverandering.

De grootste veroorzakers van voedselverspilling zijn hoge-inkomenslanden, waar de gemiddelde consument 95-115 kilo voedsel per jaar verspilt. In Canada gaat ongeveer 60 procent van het geproduceerde voedsel per jaar verloren of wordt het verspild, wat naar schatting 49,5 miljard dollar kost. Dit bedrag is ongeveer de helft van de jaarlijkse kosten voor de aankoop van voedsel in Canada en drie procent van het Canadese BBP in 2016. 1,3 miljard ton voedsel is genoeg om meer dan drie miljard mensen te voeden.


Waarom voedselverlies en -verspilling optreedt

Voedselverspilling en -verlies vindt plaats in elk stadium van de voedselketen. Voedselverlies vóór de distributie kan bijvoorbeeld ontstaan door slechte oogsten. Ondertussen kan de verwerking en opslag na de oogst ook leiden tot verspilling doordat voedsel wordt weggegooid vanwege onvolkomenheden of beschadigd raakt tijdens het transport.

Hoewel een deel van voedselverlies en -verspilling – zoals met eierschalen, theezakjes of botten – onvermijdelijk is, kan een groot deel ervan worden voorkomen, vooral in de detailhandel en huishoudelijke omgevingen. In de detailhandel vindt ongeveer 14 procent van de vermijdbare voedselverspilling plaats, omdat kruidenierswinkels vaak te grote voorraden aanleggen en prioriteit geven aan constante beschikbaarheid ten koste van verspilling.

In huishoudens wordt voornamelijk voedsel verspild als gevolg van bederf, waarbij de grootste hoeveelheid verloren gaat aan bederfelijke waren, met name groenten en fruit. Dit laatste is verantwoordelijk voor bijna de helft van alle voedselverspilling in Canada.

Simon Peel - Unsplash

Gevolgen van voedselverlies en -verspilling

Naar schatting gooit elk huishouden in Canada elke week bijna drie kilo voedsel weg dat opgegeten had kunnen worden. Om dat getal in context te plaatsen, dat zijn ongeveer vijftien appels of grote wortelen die elke week onnodig naar de stortplaats gaan. Voedingskosten maken gemiddeld meer dan elf procent van het gezinsinkomen uit, waarbij gezinnen met lagere inkomens een nog groter percentage van hun inkomen aan voedsel moeten besteden.

Het gemiddelde huishouden gooit elk jaar bijna 900 dollar weg en met bijna zeven miljoen Canadese huishoudens die worstelen om genoeg eten op tafel te krijgen – en twee op de vijf die de kosten als een belemmering voor gezond eten noemen – is die verspilling nogal wat.

Naast geld alleen, kan voedselverspilling ook invloed hebben op de gezondheid van onze voeding. Vaak zijn het de voedingsrijke vruchten, groenten en bederfelijke waren die in de prullenbak belanden, in plaats van de houdbare, ultra-verwerkte voedingsmiddelen waarvan de gevolgen voor de gezondheid bekend zijn.

Omdat voedselverlies en -verspilling zich in elk stadium van de voedselketen voordoet, zijn de oplossingen ook in elk stadium nodig. Hoewel voedselverlies eerder in de keten moeilijker te voorkomen is, hebben retailers en huishoudens de macht om voedselverspilling elke dag aan te pakken.

Huidige oplossingen voor voedselverspilling zijn onder andere voedselafval upcyclen, stadscompostprogramma's opzetten om afval weg te leiden van stortplaatsen en consumentenbewustzijn bevorderen via voorlichting om te voorkomen dat voedsel in eerste instantie afval wordt.

Interventies voor voedselverspilling in de praktijk

Om dit wereldwijde probleem aan te pakken, ontwikkelde en testte onze onderzoeksgroep in 2020 een vier weken durende interventie om voedselverspilling bij Canadese gezinnen te verminderen. Moeders, vaders en kinderen werden uitgenodigd om deel te nemen aan een vier weken durende interventie met de volgende onderdelen:

1) Een kookles

2) Vier sms-berichten per week met informatie over voedselverspilling en herinneringen om afval te verminderen

3) Een toolkit, met onder andere een groenteborstel (om verspilling van groenteschillen tegen te gaan), een kookboek gericht op het tegengaan van voedselverspilling, een maaltijd- en boodschappenplanner, herbruikbare bakjes om restjes in te bewaren en een koelkastmagneetposter die laat zien waar voedsel het beste kan worden bewaard.

De gezinnen gaven aan zeer tevreden te zijn over de hele interventie en waardeerden vooral het kookboek en de groenteborstel als hulpmiddelen bij het voorkomen van voedselverspilling.

Ouders meldden ook dat ze meer vertrouwen kregen in het verminderen van huishoudelijke voedselverspilling. De kinderen die bij het onderzoek betrokken waren, meldden ook dat ze beter in staat waren om houdbaarheidsdata te interpreteren – oftewel voedsel dat niet meer zo vers is als het was, maar nog steeds perfect eetbaar is.

Op huishoudniveau vonden we een afname van 37 procent in vermijdbare groente- en fruitverspilling, gemeten met behulp van vier weken durende voedselverspillingsaudits waarbij afval apart werd verzameld en gewogen. Deze resultaten zijn veelbelovend omdat ze aantonen dat zelfs op het hoogtepunt van de COVID-19 pandemie (zomer 2020), gezinnen nog steeds voedselverspilling kunnen verminderen met behulp van eenvoudige hulpmiddelen en aanwijzingen zonder de inname van groenten en fruit te verminderen. Een ander veelbelovend resultaat is dat we zowel ouders als kinderen konden betrekken, wat resulteerde in veranderingen op individueel en huishoudniveau.

Tips voor gezonder eten en minder voedselverspilling

Gezond eten in ons voedingspatroon zou niet al te lastig moeten zijn, maar drukke agenda's en stijgende boodschappenprijzen kunnen dit in de weg staan. Het is van cruciaal belang om eenvoudige manieren te vinden om voedselverspilling te verminderen.

Dat gezegd zijnde, moet de verantwoordelijkheid voor voedselverlies en -verspilling niet alleen bij individuele consumenten liggen. Hoewel individuen een verschil kunnen maken, zijn er ook grotere beleidsveranderingen nodig - in de manier waarop voedsel wordt verbouwd, verwerkt en gedistribueerd.

Als je gezonder wilt eten en de gezondheid van onze planeet wilt helpen verbeteren, zijn hier een aantal stappen die je kunt nemen:

1) Plan je maaltijden voordat je boodschappen doet

2) Leer van restjes te houden

3) Bewaar voedsel goed zodat het zo min mogelijk bederft

4) Pleit voor verandering.

Dit artikel is een vertaling van The Conversation. De auteurs zijn Amar Laila (University of Guelph), Cristina Gago (Boston University), en Jess Haines (University of Guelph).

Bronvermelding