Deze website gebruikt cookies. Ik ga akkoord met de privacy policy
OK

Van bron tot kraan… of fles

Dat er schoon en veilig drinkwater uit de kraan in je keuken of badkamer komt is geen evidentie. Voordat het water in het drinkwaterleidingnetwerk terecht komt, gaat er een grondig reinigingsproces aan vooraf. Je leest hier alvast een beknopte samenvatting van het verhaal achter ons drinkwater.

Koen Vandepopuliere

Biochemicus van opleiding en schrijft als journalist over voeding en duurzaamheid.
Het Albertkanaal ter hoogte van Oelegem. Rechts is een spaarbekken voor drinkwater te zien dat bestemd is voor de regio Antwerpen.

Oorsprong

Van al het water wereldwijd komt slechts 1,7 procent voor in grondwater, bodemvocht en oppervlaktewater zoals meren en rivieren. Net daarvan is het overgrote deel van het drinkwater afkomstig. 

Water wordt gezuiverd voordat het naar huizen wordt gedistribueerd.

Verwerking

Water wordt drinkbaar gemaakt in een behandelingsstation. Voor grondwater kan een relatief eenvoudige behandeling met beluchting en zandfilters al volstaan. Oppervlaktewater vergt meer inspanningen, met bijvoorbeeld vlokvorming en -afscheiding, membraanfiltratie, actieve kool en uv-bestraling.

Een drinkwaterleiding wordt gerepareerd.

Transport

Via een enorm netwerk van leidingen komt drinkwater tot bij je in de kraan. Of het wordt naar de winkel gebracht in flessen. 

Een voetballer drinkt een flesje water.

Consumptie

Het water moet aan een groot aantal kwaliteitseisen voldoen. Steekproeven bij consumenten dragen ertoe bij dat het leidingwater daaraan voldoet. Toch drinkt de gemiddelde Belg 130 liter flessenwater per jaar. De gemiddelde Nederlander heeft genoeg aan 25 liter.

De grootste afvalwaterzuiveringsinstallatie in België staat in Haren (Brussel).

Afval

Water dat is gebruikt, is vuil geworden. Een indrukwekkende infrastructuur van zuiveringsstations maakt het opnieuw proper genoeg om in rivieren te lozen, en soms zelfs om het meteen te hergebruiken als irrigatiewater of in een productieproces.

Dit overzicht is maar een korte samenvatting van het Tracé van Drinkwater. Wil je meer weten?
Ga naar het Tracé van Drinkwater

Bronvermelding