Deze website gebruikt cookies. Ik ga akkoord met de privacy policy
OK
Sociaal

Mycofobie en de verloren kennis van het schimmelrijk

Als het gaat om wilde paddenstoelen, laat Europa een interessante tweedeling zien in de manier waarop de verschillende landen en culturen ze benaderen. Aan de ene kant zijn er de mycofielen - zij die ervan houden en ze waarderen, aan de andere kant zijn er de mycofoben, die er bang voor zijn. Waarom zijn sommige culturen bang geworden voor de eens zo vereerde wilde paddenstoelen? En hoe kunnen we door ons opnieuw te verbinden met onze landschappen ze weer leren waarderen?

FoodUnfolded

Een globaal digitaal platform dat mensen opnieuw verbindt met de oorsprong van hun voedsel en wil inspireren tot een positieve verandering van het voedselsysteem.

Paddenstoelen hebben bijna altijd deel uitgemaakt van het menselijk dieet. Het bewijs voor onze consumptie ervan gaat terug tot het Boven-Paleolithicum. Tegenwoordig hebben echter maar weinigen van ons de kennis om de bosbodem af te struinen naar paddenstoelen om een smakelijke maaltijd voor het avondeten te bereiden. En omdat wilde paddenstoelen zelden de schappen van onze favoriete kruidenierszaken bereiken, wordt onze band met hen voortdurend uitgehold, wat het gevoel van onbekendheid alleen maar versterkt. Voor degenen die bereid zijn hun eigen paddenstoelen te kweken, zijn veel eetbare wilde soorten ook moeilijk te kweken, waardoor ze nog schaarser en vreemder worden in ons dieet. Mettertijd is onze band met wilde paddenstoelen zo zwak geworden dat we, zonder de nodige kennis over het veilig herkennen ervan in de natuur, bang voor ze zijn geworden.

Maar hoe hebben we het vermogen verloren om wilde eetbare paddenstoelen te onderscheiden van paddenstoelen die ons schade kunnen berokkenen of zelfs dodelijk zijn bij consumptie?

Andrew Ridley - Unsplash

Het menselijke en het schimmelrijk

Schimmels worden al duizenden jaren door verschillende wereldgemeenschappen erkend voor hun voedings- en medicinale waarde. Het oudste bewijs van paddenstoelenconsumptie in Europa gaat ongeveer 33.000 jaar terug, toen eetbare paddenstoelen deel uitmaakten van het dieet van de Rode Dame van Paviland. Microresten van menselijke tandsteen uit de El Miron-grot suggereren een gemengde plant-dierlijke subsistentie-economie tijdens het Magdalenien in Noord-Iberië.

Maar door de geschiedenis heen werden culturen die de landbouwproductie intensiveerden minder afhankelijk van het verzamelen van wild voedsel. Naarmate de intensieve landbouw de verstedelijking 'voedde', werd de kennis van wild voedsel steeds overbodiger. We maakten ons niet langer zorgen over het feit dat we naar wild voedsel moesten zoeken om te overleven, stopten met het leren over en het omgaan met 'de wilde dingen', en met elke generatie werd onze relatie met het wild zwakker. Zoals David Satori, een expert in mycologisch herstel, uitlegt: "de 'natuurlijke systemen' waar mensen over opgroeien zijn agrarisch en zeer antropogeen, waar weinig plaats is voor wilde schimmels".

Als het gaat om het kennen en fourageren van wild voedsel zoals schimmels, heeft slechts een handvol culturen de intergenerationele kennis van wilde landschappen en het voedsel daarin in stand gehouden. Bijvoorbeeld, culturen in Oost-Europa, Oost-Azië of de Noord-Amerikaanse First Nations zijn blijkbaar beter verbonden gebleven met de wilde natuurlijke landschappen waarin zij leven. Aangezien sommige van deze culturen meer gewend zijn aan het eten van voedsel - zoals paddenstoelen - dat hun natuurlijke landschappen bieden, betekent de hoge waarde van de kennis voor hen dat de kans groter is dat het begrip tussen de generaties behouden blijft. Dit zijn de mycofiele naties, in tegenstelling tot Germaanse culturen zoals Nederland of het Verenigd Koninkrijk, die investeerden in het beheersen van het ambacht van geïntensiveerde landbouw. Met de intensivering van de landbouw begonnen echter de wilde landschappen, samen met de kennis van hun wilde voedingsmiddelen en schimmels te verdwijnen.

Ee allure van verbeterde voedselzekerheid die deze nieuwe golf van geïntensiveerde landbouw bood, creëerde ook economische kansen. Deze economische welvaart lokte mensen naar de steden, en weg van het land dat ze al generaties lang kenden. Dezelfde gronden die ongeremde toegang boden tot ongetemde landschappen.

Deze nieuwe landbouwgemeenschappen verloren de tradities die verbonden waren met de landschappen van hun oorsprong. In plaats daarvan ontmoetten en temden ze nieuwe natuurlijke landschappen, waarin wilde voedingsmiddelen weinig betekenis hadden, in tegenstelling tot de afnemende culturen die vasthielden aan de traditionele verzamelmethoden om wilde voedingsmiddelen zoals paddenstoelen te verkrijgen.

Florian Van Duyn - Unsplash

Conditionering van angst voor het onbekende

In tegenstelling tot giftige planten zijn paddenstoelen seizoensgebonden, vergankelijk en worden ze vaak gezien als iets vreemds. Grote en soms levendig gekleurde vruchtlichamen van schimmels verschijnen snel, vaak binnen enkele dagen na een regenperiode in het juiste seizoen. Omdat we niet gewend zijn aan hun seizoensgebonden verschijning, "dringen ze zich op in onze aandacht, vooral die van kinderen, en dus is de spontane reactie van de meeste volwassenen om ze te vrezen en weg te blijven" , zegt Satori.

En het kan gemakkelijk zijn dat je op een warme zonnige dag na een uitgebreide septemberregen kinderen nieuwsgierig de nieuwigheid van paddenstoelen ziet inspecteren. Voor hen kunnen deze nieuwe en onontdekte schimmelvormen, -structuren en -kleuren spannend en intrigerend zijn om te onderzoeken. Maar in veel culturen over de hele wereld is het op dit moment dat geschokte ouders of omstanders bruusk ingrijpen en voorkomen dat een kind in aanraking komt met het onbekende "giftige voorwerp". Hoewel dit een adequate reactie is gezien de giftigheid van sommige niet-eetbare paddenstoelen, schatten wetenschappers dat slechts ~2% van de gedocumenteerde paddenstoelen in feite giftig zijn. Niettemin "laat dit een sterk geheugenspoor achter bij jonge kinderen, wat meestal het eerste moment is waarop een mycofobe kijk op de natuur ons leven binnensluipt" zegt Satori.

Europa is een goed voorbeeld van hoe agrarische landschappen een scheiding kunnen creëren tussen mycofobe en mycofiele culturen. "Mycofobie [blijkt] een indirecte maatstaf te zijn voor hoe 'geworteld' een samenleving is in haar geschiedenis en haar land" voegt Satori eraan toe. Zij die banden onderhouden met de wilde natuurlijke landschappen, hebben de neiging om meer zelfgekweekte wilde paddenstoelen te consumeren en zijn daardoor mycofiel. Degenen die sterk afhankelijk zijn van de geïndustrialiseerde landbouw en de schappen van de supermarkt, zijn bang voor wilde paddenstoelen - zij zijn mycofoob.

Mycofilie in opkomst

In de afgelopen decennia leek ons streven naar maximale voedselproductie door het elimineren van elke mogelijke concurrentie voor onze gewassen het verstandigst om de landbouw efficiënter en beheersbaarder te maken. Van akkers tot onze tuinen, we richten ons op het telen van consumeerbare gewassen en negeren vaak de ecologisch belangrijke symbiotische relaties van andere flora of funga. Door voortdurend onze gazons te maaien of gevallen bladeren uit onze tuinen te harken, verwijderen we veel hotspots van biodiversiteit uit onze landschappen. En aangezien paddenstoelen gedijen in de schaduw en vochtigheid van de wilde(-er), ongetemde ecosystemen, hebben we onszelf geleidelijk getraind in een gevoel van onbekendheid en schroom bij hun aanwezigheid.

Maar de dingen veranderen: zelfs de meer mycofobe culturen beginnen belangstelling te tonen voor alles wat wild is, en voor het herstel van niet alleen natuurlijke landschappen, maar ook de relaties die we ermee hebben. Binnen Europa verschuiven landbouwproducenten steeds meer naar meer biodiversiteitsvriendelijke praktijken die een breed scala aan meer natuurlijke ecologische systemen ondersteunen. Sommige landbouwbedrijven voegen "biodiversiteitsbufferzones" toe rond velden met andere plantensoorten die habitat bieden aan nabijgelegen wilde dieren, terwijl andere zich richten op bedrijven met meerdere gewassen die de gezondheid van de bodem ondersteunen. Zelfs in stedelijke omgevingen erkennen velen de noodzaak om bepaalde ecologisch belangrijke soorten, zoals wilde bijen en andere bestuivers, te ondersteunen. Als gevolg daarvan zien we "wilde bloemen terugkeren in de tuinen van de mensen, en de natuurafdelingen van boekhandels tonen meer titels als "het geheime leven van X" of "het verborgen leven van Y"", zegt Satori. Zo dringen paddenstoelen weer onder onze aandacht. Samen met deze hernieuwde waardering voor biodiversiteit en herbeboste landschappen geven we schimmels een nieuwe kans om te gedijen, ons te verrassen, ons te intrigeren, onze geest te openen voor de mogelijkheden van de natuur en opnieuw te leren over alles wat zij ons met de juiste kennis en aanpak kan bieden. Het is deze waardering die ons helpt onze angst voor alles wat wild is, en daarmee onze mycofobie, te overwinnen.

Dit artikel verscheen eerder in het Engels op de website van onze partner FoodUnfolded: https://www.foodunfolded.com/a.... De auteur is Jonáṥ Skutka.

Bronvermelding