Deze website gebruikt cookies. Ik ga akkoord met de privacy policy
OK
Gezondheid

Hoe grote voedingsbedrijven meer kunnen doen voor een gezondere voedselomgeving

Gezond eten is een uitdaging in onze huidige voedselomgeving in Canada. Wanneer heerlijke, aantrekkelijke, ongezonde voedingsmiddelen worden gepromoot, geprijsd en zo neergezet dat ze gemakkelijk toegankelijk en te consumeren zijn, draagt dit bij aan de suboptimale voedingspatronen van de meeste Canadese volwassenen en kinderen. Vier onderzoekers leggen uit hoe ook grote voedingsbedrijven hier iets aan kunnen doen.

The Conversation

The Conversation is een onafhankelijke, non-profit journalistieke website die nieuws en achtergrond afkomstig uit de academische gemeenschap publiceert.

De voedingsindustrie heeft een rol in het wereldwijde actieplan van de Wereldgezondheidsorganisatie om chronische ziekten aan te pakken door een gezondere voedingsomgeving te creëren, door acties te ondernemen zoals het verminderen van de hoeveelheid zout, verzadigde vetten en suikers in voedingsmiddelen. Voedselbedrijven zijn tenslotte degenen die het meeste voedsel dat we consumeren maken, distribueren en op de markt brengen.

Het is geen geheim dat bedrijven en hun aandeelhouders wettelijk verplichte winstbelangen hebben - belangen die misschien niet overeenkomen met de wens om de volksgezondheid en gezonde voeding onder Canadezen te ondersteunen.

Om meer te begrijpen over de toezeggingen van de voedingsindustrie, hebben we het voedingsgerelateerde beleid en de toezeggingen van de grootste voedingsmiddelen- en drankenfabrikanten in Canada bestudeerd, waaronder bedrijven als Nestlé, Coca-Cola en Danone. We wilden begrijpen welke toezeggingen bedrijven hebben gedaan om gezondere voedingsomgevingen te creëren in Canada en om te zien of er dingen waren verbeterd sinds 2018, toen ons team van voedings- en volksgezondheidsonderzoekers deze oefening voor het eerst uitvoerde.

We hebben gestandaardiseerde methoden gebruikt die ook in andere landen worden gebruikt om de top 22 voedingsmiddelen- en drankenfabrikanten in Canada en hun bedrijfsbeleid en toezeggingen met betrekking tot voeding op zes belangrijke gebieden te evalueren:

  • bedrijfsstrategie,
  • voedsel(her)formulering,
  • voedingswaarde-informatie en etikettering,
  • marketing en promotie,
  • toegankelijkheid en beschikbaarheid, en
  • transparantie in relaties.

Scores voor elk van deze zes gebieden werden opgeteld om een totaalscore van honderd te genereren voor elk bedrijf. Om ervoor te zorgen dat de evaluatie relevant was, hebben we de methoden aangepast zodat ze rekening hielden met het huidige beleid in Canada. Ons onlangs uitgebrachte rapport, dat volgt op een soortgelijk rapport dat ons team in 2019 publiceerde, onthulde een aantal verrassende bevindingen.

Verrassende bevindingen

Ons werk toonde aan dat sommige bedrijven meer doen dan andere. We vonden een reeks algemene bedrijfsscores, waarbij de hoogste score in totaal 75 van de 100 punten bedroeg, terwijl de laagste score 18 punten bedroeg.

Het best scorende bedrijf, Unilever, had een duidelijke strategie om gezondere voeding te ondersteunen, publieke doelstellingen voor het aandeel van de verkoop van gezondere producten en een toezegging om over deze doelstellingen te rapporteren, en een beleid dat marketing aan kinderen tot 16 jaar beperkt. Deze positieve voorbeelden tonen aan dat het redelijk is om bedrijven te vragen om toezeggingen te doen op het gebied van volksgezondheid en om van hen te verwachten dat ze rapporteren over de verwezenlijking van deze doelen.

Uit de resultaten bleek dat veel voedingsmiddelen- en drankenbedrijven niet genoeg doen om diëten in Canada positief vorm te geven. De mediane score was 49/100, een kleine verbetering ten opzichte van ons vorige rapport.

Toen we naar elk van de zes hoofdgebieden keken, vonden we maar heel weinig toezeggingen om gezondere voedingsmiddelen beter beschikbaar en toegankelijker te maken. De meeste toezeggingen gingen over wat bedrijven zeiden te doen om de voedingskwaliteit van hun voedingsproducten te verbeteren. We vonden ook een aantal belangrijke gebieden waarop geen van de 22 bedrijven toezeggingen had gedaan. Zo had bijvoorbeeld geen van de bedrijven toegezegd minder uit te geven aan de marketing van ongezonde voedingsmiddelen.

Toezeggingen van bedrijven met betrekking tot voeding zijn belangrijk. Ze vormen een leidraad voor de huidige en toekomstige acties van bedrijven, ze informeren aandeelhouders en overheden over de intenties van bedrijven en, misschien wel het belangrijkste, ze kunnen worden gebruikt om bedrijven aan te spreken op het daadwerkelijk nakomen van hun beloften.

Hanson Lu - Unsplash

Aanbevelingen voor gezondere voedselomgevingen

Als levensmiddelenproducenten een rol van betekenis willen spelen bij het verbeteren van de voedselomgeving, moeten toezeggingen en doelstellingen specifiek en uitgebreid zijn en duidelijk en transparant worden gedeeld met de Canadezen. Bedrijven moeten ook hun voortgang in het bereiken van hun doelen bijhouden en rapporteren. We zien internationaal een aantal veelbelovende praktijken opduiken. Zo rapporteert de in Mexico gevestigde internationale voedingsmiddelenfabrikant Grupo Bimbo publiekelijk over de gezondheid van de producten die het verkoopt en welk deel van de omzet afkomstig is van gezondere voedingsmiddelen.

Op basis van onze analyse hebben we een aantal aanbevelingen voor voedingsmiddelenfabrikanten opgesteld. We bevelen bijvoorbeeld aan dat:

  • Voedselfabrikanten moeten doelen stellen voor het deel van hun omzet dat afkomstig is van gezondere voedingsmiddelen en daarover publiekelijk rapporteren.
  • Alle voedingsmiddelenfabrikanten moeten zich specifieke, meetbare, haalbare, relevante en tijdgebonden (SMART) doelen stellen voor de hoeveelheid natrium, suikers en verzadigde vetten in hun producten en rapporteren over hun voortgang.
  • Bedrijven moeten beloven om gezondere voedingsmiddelen even duur of goedkoper te maken dan minder gezonde voedingsmiddelen.

We stellen ook voor dat bedrijven beloven geen reclame te maken voor ongezonde producten en merken op productverpakkingen of in omgevingen of media waar kinderen jonger dan 18 jaar aan blootgesteld kunnen worden, in lijn met recente aanbevelingen van de Wereldgezondheidsorganisatie.

Bedrijven kunnen meer doen als ze echt gezondere voedingspatronen onder volwassenen en kinderen in Canada willen ondersteunen. Sommige bedrijven zetten misschien stappen in de goede richting, maar andere lijken meer stimulans nodig te hebben om actie te ondernemen en de algehele vooruitgang blijft traag.

Dit werk benadrukt het belang van overheidsbeleid dat bedrijven verplicht om positieve veranderingen door te voeren en gezondere voedingsomgevingen te creëren in Canada. Gezien de miljarden dollars aan gezondheidszorgkosten die elk jaar in Canada worden veroorzaakt door voedingsgerelateerde ziekten, is het waarschijnlijk de investering waard.

Dit artikel is een vertaling van The Conversation. De auteurs zijn Lana Vanderlee (Université Laval), Alexa Gaucher-Holm (Université Laval), Dana Olstad (University Of Calagary) en Monique Potvin Kent (University of Ottawa).

Bronvermelding