Deze website gebruikt cookies. Ik ga akkoord met de privacy policy
OK
Milieu

Als we tijdelijk niet vissen, herstelt het voedselweb zich razendsnel

De visserij heeft een grote impact op het leven in de kustwateren, maar dat effect laat zich moeilijk meten. Toen orkaan Harvey Texas trof in 2017, hield hij op één locatie aan de Golfkust tijdelijk de vissersboten aan wal en creëerde zo een natuurlijk experiment voor het team van ecologen Lee Smee en Joseph Reustle. Zij ontdekten dat die pauze het plaatselijke ecosysteem deugd deed.

The Conversation

The Conversation is een onafhankelijke, non-profit journalistieke website die nieuws en achtergrond afkomstig uit de academische gemeenschap publiceert.

Augustus 2017. Orkaan Harvey landt in de baai van Aransas, Texas. Rukwinden en de stormvloed verwoesten naast huizen en bedrijven ook dokken, pieren en boten. Door de vernielde visserij-infrastructuur, nam de recreatieve visserij in dit gebied het volgende jaar aanzienlijk af.

De storm trok toen naar het noorden en liet recordregens vallen in de buurt van Houston, Texas, in de waterscheiding van Galveston Bay. In de baaien van zowel Aransas als in Galveston verminderde regenval het zoutgehalte en de waterkwaliteit aanzienlijk. Maar Galveston Bay bleef gespaard van de ergste windschade en het vissen ging gewoon door.

Dit leidde tot een natuurlijk experiment: de visserij nam af in het ene gebied - Aransas Bay - maar niet in een ander - Galveston Bay - waardoor we achteraf kunnen vergelijken hoe de ecosystemen zich herstelden onder hoge of lage visserijdruk.

Nadat de storm het vissen in Aransas Bay verminderde, namen de populaties sportvissen, waarvan vele roofdieren zijn aan de top van de voedselketen, het volgende jaar een hoge vlucht en zagen we een kettingreactie doorheen het voedselweb. Met meer roofdieren in de buurt, namen de aantallen garnalen, krabben en kleinere vissen die roofvissen gewoonlijk eten, allemaal af. Op de oesterbanken waren de modderkrabben die gewoonlijk kleine oesters eten, moeilijk te vinden, doordat ze nu vaker ten prooi vielen aan de vissen.

Hoewel ook Galveston Bay getroffen werd door Harvey, was er maar weinig visinfrastructuur beschadigd. De visserij ging er gewoon door nadat de storm was gaan liggen. De populaties van roofvissen bleven stabiel en dus zagen we geen serieuze veranderingen in de voedselwebben van Galveston Bay. Door de visserij in te perken, toonde de orkaan ons hoeveel effect de visserij heeft, niet alleen op de doelsoort, maar op het hele voedselweb.  

Orkaan Harvey

De mens als deel van het ecosysteem

Onderzoekers weten dat mensen belangrijke componenten zijn van voedselwebben, maar het meten van deze effecten is een uitdaging. De orkaan vond plaats te midden van lopende studies naar vispopulaties. Hij bood ons een unieke kans om de effecten ervan te meten, waaronder vermindering van de visserij.

In Texas herstelden de vispopulaties zich snel nadat het vissen was gestopt, wat suggereert dat deze visserij goed beheerd wordt en dat de visserijvoorschriften worden nageleefd. Dit staat in schril contrast met veel overbeviste visbestanden, die uitmonden in het ineenstorten van de kustecosystemen. De resultaten benadrukken dat op wetenschap gebaseerde visserijregelgeving en instandhoudingsplanning moeten worden gehandhaafd, evenals hoe belangrijk het is dat vissers de regels volgen.

Oesterbank. Foto: John Cub

Wat we nog niet weten

De oceanen worden geconfronteerd met veel uitdagingen door visserij, vervuiling en klimaatverandering. Voedselwebben zijn inherent complex en moeilijk te bestuderen - vooral wanneer de omstandigheden die erop van invloed zijn voortdurend veranderen - en er zijn veel wetenschappers die nog niet weten hoe ze zouden kunnen veranderen met zoveel variabelen in beweging. Deze relaties begrijpen, is van cruciaal belang voor natuurbeschermers die de rijkdommen van de zee beter willen beschermen.

Studies die onderzoeken hoe meerdere factoren diersoorten en de voedselwebben waar ze deel van uitmaken, beïnvloeden, zullen de planning van natuurbehoud verbeteren. Wij zijn van mening dat deze studies ook moeten onderzoeken hoe veranderingen bij een enkele soort niet alleen andere dieren, maar ook planten en niet-levende systemen kunnen beïnvloeden. Het is ook belangrijk om te bestuderen hoe deze veranderingen mensen beïnvloeden en vice versa.

Het vinden van de juiste balans tussen de behoeften van mensen en de behoeften van gezonde ecosystemen is moeilijk maar belangrijk werk. Orkaan Harvey was verwoestend, maar hij gaf ons de kans om waardevolle kennis op te doen over deze ingewikkelde systemen.Dit artikel is een vertaling van The Conversation. Auteurs van het artikel zijn Lee Smee (University of South Alabama) en Joseph Reustle (University of North Carolina).

Bronvermelding