Deze website gebruikt cookies. Ik ga akkoord met de privacy policy
OK

Hoe werkt dat, zo'n tracé?

In een tracé volg je al scrollend de weg die een product aflegt, van de teelt tot afval. In de menubalk bovenaan klik je op de verschillende stadia in het tracé om meteen te springen naar het stadium waarin je interesse hebt. 

Linksboven staan de vier categorieën Milieu, Sociaal, Gezondheid en Dierenwelzijn. Je kunt de informatie filteren op die categorieën.

Tijdens het scrollen kom je de knop 'Laad meer info over ...'. Druk daarop om alle informatie binnen een stadium te laden.

Tussen de informatieblokjes kom je ook artikels tegen waarin onze journalisten dieper ingaan op een opmerkelijk aspect binnen het tracé van het product. 

Onderaan deze pagina kun je reacties plaatsen over de informatie die je hebt gelezen. Ook op de Community-pagina vind je mogelijkheden om je mening, aanvulling, of compliment te geven.

Veel plezier met dit tracé!

sluiten

Flessenwater versus leidingwater

hoe werkt dit?
Milieu
Sociaal
Gezondheid
Dierenwelzijn
Milieu
Sociaal
Gezondheid
Dierenwelzijn

Tracé van Drinkwater

Afval

Water in glazen flessen scoorden het slechtst wat betreft milieubelasting.
Milieu

Flessenwater versus leidingwater

In 2009 publiceerde een onderzoeker van de Universiteit van Michigan (VS) een vergelijkende levenscyclusanalyse van flessenwater versus leidingwater. Hij nam enkel wegwerpflessen onder de loep, dus niet bijvoorbeeld glazen flessen die gewassen en hergebruikt kunnen worden. Hij besloot dat flessenwater 11 tot 31 keer meer energie dan leidingwater vergt. Voor de hoeveelheid broeikasgasemissies was dat vergelijkbaar. Ook wat afval betreft, presteren de flessen het slechtst.

In datzelfde jaar vergeleek een wetenschapper van de universiteit van Siena, in Italië, de twee ook met elkaar. Hij bekeek drie zaken:

  1. De koolstofvoetafdruk, die een maat geeft van de uitstoot van broeikasgassen. 
  2. De watervoetafdruk die een maat geeft voor het watergebruik van een product, hier dus drinkwater. 
  3. De ecologische voetafdruk, een getal dat weergeeft hoeveel biologisch productieve grond- en wateroppervlakte nodig is voor het product. 

Hij kwam tot de conclusie dat de ecologische voetafdruk en de koolstofvoetafdruk van leidingwater ongeveer 300 keer lager zijn dan die van flessenwater. De watervoetafdruk bleek dan weer vergelijkbaar voor beide types water. 

Zeven jaar later, in 2016, pakte een groep wetenschappers van enkele Spaanse universiteiten uit met haar onderzoek ter zake. Ze bekeken daarbij het grondstoffenverbruik, de bijdrage aan verzuring (denk bijvoorbeeld aan zure regen), eutrofiëring (verslechtert de kwaliteit van water in onder meer rivieren), klimaatverandering, aantasting van de ozonlaag en fotochemische oxidatie (bijvoorbeeld zomersmog). Ze besloten dat leidingwater in al deze categorieën het meest milieuvriendelijk is. Minder milieuvriendelijk is water in wegwerpflessen. De slechtste resultaten noteerden ze voor water in glazen flessen. Die zijn te wijten aan het hoge verbruik van grondstoffen en energie voor de productie van de flessen. Ook zijn ze te verklaren doordat glazen flessen meer gewicht aan verpakking impliceren per liter water dan bij petflessen, waardoor bijvoorbeeld meer energie nodig is om het water te transporteren. Verder wezen ze er op dat flessenwater duurder is. Wel vonden ze mineraalwater lekkerder dan leidingwater. 

Meer weten?

Bekijk volledig tracé

Bronvermeldingen